ПР

Развие на бранд

Много компании използват обширния опит на ПР екипа ни, когато става въпрос за промотирането на техните продукти и услуги, за да си осигурят правилно комуникиране както с пресата, така и със своите клиенти и партньори. Принцепс има изградени тесни отношения с представители на медиите, с правителствени служители и много други различни представители на институции.

Нашият ПР екип ще Ви съдейства при организирането на интервюта с мениджмънта на компанията Ви, както и за адекватното подаване на информация и новини към медиите. Дейностите на компанията неминуемо осигуряват достатъчно количество новини, които могат да бъдат използвани при изграждане и подаване на прессъобщенията. Изготвените от нас ПР материали се разпространяват до предварително одобрени списъци с ресорни и общи журналисти.

 • Консултации
 • Създаване на план за развитие на марката
 • Поддържане на корпоративен имидж
 • Комуникация с различни публики от името на компанията
 • Медийно покритие на публични изяви
 • Изготвяне на корпоративни презентации
 • Организиране на интервюта с мениджмънта на компанията
 • Изготвяне и разпространение на пресинформации, новини, коментари и позиции
 • Кризисен мениджмънт
 • Ораганизация на корпоративни събития
 • Прес мониторинг*

Пресмониторинг

Пресмониторингът е услуга, която Ви предоставя възможността да следите медийната активност на Вашите конкуренти, а също така да осъществявате контрол над Вашата собствена медийна политика. Принцепс предлага тази услуга в няколко разновидности: пред мониторинг на преките конкуренти; прес мониторинг на пазарния сегмент; по зададена ключова дума или тема; прес мониторинг на Ваша рекламна или ПР кампания.

 

Прес мониторинг след събитие е услуга, която ще ви даде информация за всички публикации в медиите за определен период от време, в които са споменати даденото събитие, продукта или компанията Ви. Препоръчваме Ви периодът, който ще се следи, да е минимум две и максимум шест седмици след събитието. Мониторингът се подготвя на базата на ключова дума или ключова тема. Начините, по които се предава мониторингът, са два – или в електронен вариант, или в папка на хартиен носител.