май 14, 2009 E.Ivanova

Вече има и „Застраховка срещу отвличане за откуп“

Отвличане

Преди известно време публикувахме статия, в която ви разяснихме значението на понятието „ Син океан”, както и случаите, в които тази стратегия се прилага. (http://princeps.bg/blog/?p=240)

Днес ми попадна една статия, която напълно отговаря на писаното от нас. При това става дума за българска новина относно българска компания, предлагаща нова услуга, а именно „ Застраховка срещу отвличане за откуп”. Може да ви звучи абсурдно, но е факт. Компанията се е насочила към неразработена пазарна ниша, към услуга, която никой друг не предлага. Вероятно за да създадат подобен „продукт” са установили не само, че обстановката го налата, но и че има търсене от страна на потребителите.

А ето и самата статия:
„Лев инс“ пуска екзотична „Застраховка срещу отвличане за откуп“. В случай на отвличане, застрахователят обезщетява застрахованите лица със суми до лимита на отговорност, отбелязан в полицата. Сред покритите рискове са и разходите по преговорите и евентуално заплащане на застрахователно обезщетение в случай на поискан откуп.

Застрахователният продукт включва и покриване на пропуснати ползи, в резултат на самото отвличане, хонорари на адвокати, консултанти, както и оказване на медицинска помощ.

Максималният пакет на застраховката включва и осигуряване на независим преговарящ, който да води преговорите с похитителите. Целта е да се минимизират както размерът на щетата, така и психическите травми, които биха донесли на личността.

Важна част от стратегията по сключване и прилагане на този продукт е предварителната оценка на риска и прилагането на превантивни мерки, така че да не настъпи застрахователно събитие, т.е. отвличане.

За тази цел екип от експерти ще извършва независим рисков анализ на всеки един потенциален обект на застраховане. Ще се разработва стратегия и ще се предписват индивидуални мерки, така че да се минимизира риска от отвличане.

Това, в случай, че предписанията са изпълнени, ще направи цената на застраховката наистина обоснована и достъпна, както и ще намали вероятността за настъпване на събитие.

Според изпълнителния директор на компанията Стефан Софиянски, в периода на прехода има два етапа в бизнеса с отвличания.

Първият етап е от началото и средата на 90-те години, когато различни представители на силови групировки се отвличаха едни други с цел преразпределяне на територии и уреждане на сметки, но в последните години процесът придоби качествено нови измерения.

Сега сме във втория етап, когато това стана печеливш бизнес. Ако преди обект на отвличания ставаха хора от престъпния бизнес, то днес сме свидетели на това, че биват отвличани хора от продуктивния бизнес, хора, които създават добавена стойност, осигуряват работни места, т.е. всеки един от нас би могъл да стане обект на похищение, коментира Софиянски.

По неофициални данни, годишно в света се отвличат 13 хил. души в над 40 страни. Над 40% от бизнеса с отвличания е съсредоточен в Латинска Америка.

Този процес, естествено, не подминава и Европа – годишно във Великобритания биват отвличани над 3 000 души, в Белгия, която е съизмерима като територия и население с България има 994 случая.

Още по обезпокоителното е, че над 80% от отвличанията не се съобщават. Само за 20% бива уведомявана полицията и се дава гласност на случаите. Това е една много опасна тенденция, коментира Софиянски.

Според него новата застраховка е един уникален продукт, който обаче е познат в Европа от много години. Основната цел на застраховката е да осигури нова качествена защита на личността, на нейната неприкосновеност и защита на нейната собственост.

Това, което „Лев инс“ разработва като проект е на основата на продукт на Lloyd’s of London и целта на този продукт е именно да осигури защита на личността.

Илиян Данов, директор на Дирекция „Презастраховане“ в „Лев инс“ заяви, че продуктът е насочен към физически и юридически лица и покрива цял свят. Комбинираме местния опит на „Лев инс“ с най-добрата световна експертиза, допълни той.

Софиянски разкри, че компанията има специален фонд „Превенция“, в който годишно отделя част от своята печалба. От този фонд ще бъдат финансирани превантивните мероприятия за клиентите по тази застраховка.
Застрахователят ще работи в сътрудничество с полицията. Такава е европейската практика, посочи Софиянски.

Цената на застраховката ще се изчислява на база на оценка на риска. Тя ще варира в зависимост от обекта на застраховане – цената ще е една за личност, която е известна или има голям бизнес и е свързана с конфликт на интереси и друга – за корпоративни клиенти.

Няма лимит на застрахователната сума. За определяне на цената е важно и покритието – дали ще бъда само за България, за Европа или за целия свята. Той разказа, че има хора, които са плащали по 50-100 млн. евро застрахователен лимит.

Във връзка с предотвратяването на евентуални измами, изпълнителниат директор на „Лев инс“ сподели, че Lloyd’s имат богат опит с този продукт. Ако преценим, че има опасност лицето да инсценира отвличане, може да бъде отказвано сключване на застраховка, каза той. Застраховката няма да бъде насочена само към известни лица. Вече има запитвания и от корпоративни клиенти.

Друга особеност е, че информацията за лицата, които ползват застраховката е конфиденциална. За това, че някой е застрахован, ще знае лицето, което е застраховано и близки, посочени от него, допълни Софиянски.

Lloyd’s ни избраха за партньор за България основно по две причини – защото през последните няколко години показваме устойчиво развитие, печалбата ни не спада под 10 млн. лв., което показва динамичен темп и устойчиво развитие. Друг важен фактор за избора е общата философия за активна сигурност, което ние разбираме като превенция на риска.

Източник: http://money.ibox.bg/news/id_1705062966

Елина Иванова

Tagged: , , , , , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *